Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Werkzaamheden slagbomen Algerabrug  

zondag, 14 juni 2015 19:06 by sottje

In verband met onderhoudswerkzaamheden aan de slagbomen van de Algerabrug is op donderdag 18 juni van 22.00 uur tot vrijdag 19 juni 05.00 uur enige verkeershinder. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer te begeleiden.


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Wild! van de spits gaat weer beginnen!  

zondag, 8 maart 2015 13:03 by sottje

Wegens succes verlengd: Wild! van de spits! Vanaf 16 maart start weer een nieuwe groep deelnemers. Aanmelden kan vanaf a.s. maandag 9 maart 12.00 uur op www.wildvandespits.nl

Hoe werkt het
Wild! van de spits werkt heel simpel: mijd de ochtend- en/of avondspits en wordt beloond. Dus probeer zoveel mogelijk de spits met je auto te mijden. Dat kan vaak heel gemakkelijk. Denk aan (een deel van de dag) thuis werken, voor of na de spits reizen, de fiets, scooter of motor pakken, het OV gebruiken of meerijden met een collega.

Als je meedoet met Wild! van de spits, tonen we aan het begin van elke maand je persoonlijke beloningsopbouw. Deze opbouw is gebaseerd op het aantal keer dat je voor je deelname tijdens de ochtend- (06.00 - 09.00 uur) en/of avondspits (15.30 - 18.30 uur) op de A16, A20 en/of Algerabrug reed. Dit wordt gecombineerd met het aantal werkdagen in de maand.

Iedere keer dat wij je kenteken tijdens de spits in het te mijden gebied registreren, waarderen wij je saldo af. We kijken hierbij ook naar de overige kentekens in je huishouden. Het bedrag dat je aan het eind van de maand overhoudt, maken wij daarna over op je bankrekening (of naar je OV-chipkaart, als je daarvoor kiest).

Snel verdiend
Zelfs als het je lukt om maar een paar dagen per week je reisgedrag aan te passen, houd je nog altijd geld over aan Wild! van de spits. Meedoen dus!


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Afspraken over opening Algerabrug 'grote stap'  

dinsdag, 3 maart 2015 11:03 by sottje

Door Gert Onnink:

Brug in zomer nog maar één keer per uur open
De files rond de Algerabrug zijn niet voorbij, maar de gemeente Krimpen aan den IJssel is toch tevreden met de aangepaste openingstijden van de oeververbinding. Een definitieve oplossing van de verkeersproblemen duurt nog wel een jaar of 10, zeggen de wethouders.

Eigenlijk, zo begint wethouder Gerrit Boudesteijn (Leefbaar Krimpen, mobiliteit), is de kiem voor de deal met Rijkswaterstaat al in oktober gelegd. Toen gaf de gemeente Krimpen aan den IJssel aan hoe de openingstijden van de Algerabrug verbeterd zouden moeten worden.

Vorige week woensdag zaten beide partijen om de tafel. De uitkomsten stemden Krimpen tevreden: de gevreesde opening van de Algerabrug van 15.50 uur is van de baan. Verder gaat de verbinding over de Hollandsche IJssel in de zomer nog maar één keer per uur open. ,,We hebben onze insteek gehaald,'' vat wethouder Marco Oosterwijk (SGP, economie) samen. ,,Dit is een grote stap en daar zijn we zeer content mee.''

De Krimpense bestuurder stelt vast dat er meer partijen ingenomen zijn met de uitkomst. ,,De ondernemers, maar ook de gemeente Krimpenerwaard. We zien dat er ook veel verkeer vanuit de Krimpenerwaard en zelfs Lopikerwaard over de N210 en de Algerabrug gaat.''

De oplossing betekent in elk geval dat de Algerabrug in de zomertijd minder vaak open hoeft voor de pleziervaart, iets wat veel automobilisten een doorn in het oog was. Het bedrijfsleven kraakte de ongewenste passages van talloze 'klompen met zeiltje' die voor files zorgden.

Over de beroepsvaart zijn geen aparte afspraken gemaakt. ,,Ik stel vast dat de meeste schepen onder de brug door kunnen,'' zegt Oosterwijk. De Alphense containervervoerder Van Uden, die veel gebruikmaakt van de Algerabrug, verwijst hij door naar Rijkswaterstaat. ,,Wij hebben begrepen dat daar de deur voor Van Uden open staat.''

Lange adem
De afspraken met Rijkswaterstaat gelden voor onbepaalde tijd. De twee betrokken wethouders erkennen dat een definitieve oplossing van de verkeersproblemen op en rond de Algerabrug een kwestie van lange adem is. De eventuele komst van een extra of uitgebreidere oeververbinding ligt ergens tussen 2024 en 2028. Wethouder Boudesteijn spreekt van een 'stip aan de horizon'. ,,Het is aan ons om dat in politiek Den Haag en bij de Metropoolregio op de agenda te krijgen en te houden,'' zegt Oosterwijk.

In de tussentijd moet met andere aanpassingen het fileleed worden beperkt. Een betere communicatie en de inzet van sociale media worden geopperd. Verder kijkt Boude-steijn uit naar de proef die IHC en Hollandia nu doen met een fiets/voetveer naar Bolnes. Daarvan maken dagelijks 150 mensen gebruik. ,,De verkeersinstallaties doen het beter, er komen voor juni informatieborden, we pakken de afslag aan de Capelse kant aan en werken aan het busstation.''

Maar de files weg? Oosterwijk: ,,Dat gaat nooit gebeuren, maar dat geldt voor de hele regio.''

bron: AD 28-02-2015


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Nieuwe openingstijden Algerabrug  

donderdag, 19 februari 2015 19:02 by sottje

Rijkswaterstaat en de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben woensdag 18 februari nieuwe afspraken gemaakt over de bediening van de Algerabrug. Op verzoek van wethouder Boudesteijn heeft Rijkswaterstaat aan de hand van een reguliere evaluatie de brugopeningen beoordeeld, mede in relatie tot de verkeersdrukte. Tot tevredenheid van de wethouder heeft Rijkswaterstaat aangegeven de brugbediening voor de recreatievaart terug te brengen van twee naar één keer per uur. Dit past binnen het beleid van de Staande Mastroute. De openingen voor de recreatievaart vinden enkel nog om 20 minuten over het hele uur plaats. De laatste vaste brugopening voor aanvang van de avondspits is dan om 15.20 uur. Voor de beroepsvaart hebben deze nieuwe afspraken geen gevolgen; de bedieningstijden blijven ongewijzigd.


Geen apart bedieningsregime
Met deze afspraken is er geen sprake meer van een apart bedieningsregime voor de recreatievaart gedurende de zomerperiode. Op aandringen van vorige colleges is deze periode met twee openingen per uur al flink ingekort: van 1 april tot 1 oktober tot de periode van 1 juli tot 1 september. De afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat op dringend verzoek van de wethouders Boudesteijn en Oosterwijk onderzocht of het bedieningsregime van de Algerabrug ten gunste van het wegverkeer kan worden aangepast. Dit blijkt inderdaad mogelijk te zijn zonder dat daarmee de afspraken over de Staande Mastroute in gevaar komen. Rijkswaterstaat gaat wel nauwkeurig de veiligheid op het water monitoren. Wellicht zijn daar extra voorzieningen voor de recreatievaart nodig.

Wethouder Boudesteijn: “Ik ben blij met de afspraken die zijn gemaakt. Mijn vertrouwen in Rijkswaterstaat is bevestigd.”
Als handreiking naar het recreatieverkeer zal Rijkswaterstaat de Algerabrug in de zomerperiode in de avonduren op afroep vanaf 18.30 uur kunnen openen. Nu is dat nog tussen 19.00 en 20.00 uur. Wethouder Boudesteijn verwacht dat dit in de vakantieperiode niet tot problemen voor het wegverkeer zal leiden.

Nieuwe afspraken passen in visie
De nieuwe afspraken passen in de visie van Rijk en gemeenten op de bereikbaarheid van de regio Rotterdam. Herontwerp van de Brienenoord- en Algeracorridor is binnen deze visie één van de vier prioritaire projecten. Vooruitlopend op structurele ingrepen zijn in 2014 en worden in 2015 diverse maatregelen getroffen in het kader van het Programma Beter Benutten Rotterdam.


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Ontwerp door: Taglounge