Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Nieuwe openingstijden Algerabrug  

donderdag, 19 februari 2015 19:02 by sottje

Rijkswaterstaat en de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben woensdag 18 februari nieuwe afspraken gemaakt over de bediening van de Algerabrug. Op verzoek van wethouder Boudesteijn heeft Rijkswaterstaat aan de hand van een reguliere evaluatie de brugopeningen beoordeeld, mede in relatie tot de verkeersdrukte. Tot tevredenheid van de wethouder heeft Rijkswaterstaat aangegeven de brugbediening voor de recreatievaart terug te brengen van twee naar één keer per uur. Dit past binnen het beleid van de Staande Mastroute. De openingen voor de recreatievaart vinden enkel nog om 20 minuten over het hele uur plaats. De laatste vaste brugopening voor aanvang van de avondspits is dan om 15.20 uur. Voor de beroepsvaart hebben deze nieuwe afspraken geen gevolgen; de bedieningstijden blijven ongewijzigd.


Geen apart bedieningsregime
Met deze afspraken is er geen sprake meer van een apart bedieningsregime voor de recreatievaart gedurende de zomerperiode. Op aandringen van vorige colleges is deze periode met twee openingen per uur al flink ingekort: van 1 april tot 1 oktober tot de periode van 1 juli tot 1 september. De afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat op dringend verzoek van de wethouders Boudesteijn en Oosterwijk onderzocht of het bedieningsregime van de Algerabrug ten gunste van het wegverkeer kan worden aangepast. Dit blijkt inderdaad mogelijk te zijn zonder dat daarmee de afspraken over de Staande Mastroute in gevaar komen. Rijkswaterstaat gaat wel nauwkeurig de veiligheid op het water monitoren. Wellicht zijn daar extra voorzieningen voor de recreatievaart nodig.

Wethouder Boudesteijn: “Ik ben blij met de afspraken die zijn gemaakt. Mijn vertrouwen in Rijkswaterstaat is bevestigd.”
Als handreiking naar het recreatieverkeer zal Rijkswaterstaat de Algerabrug in de zomerperiode in de avonduren op afroep vanaf 18.30 uur kunnen openen. Nu is dat nog tussen 19.00 en 20.00 uur. Wethouder Boudesteijn verwacht dat dit in de vakantieperiode niet tot problemen voor het wegverkeer zal leiden.

Nieuwe afspraken passen in visie
De nieuwe afspraken passen in de visie van Rijk en gemeenten op de bereikbaarheid van de regio Rotterdam. Herontwerp van de Brienenoord- en Algeracorridor is binnen deze visie één van de vier prioritaire projecten. Vooruitlopend op structurele ingrepen zijn in 2014 en worden in 2015 diverse maatregelen getroffen in het kader van het Programma Beter Benutten Rotterdam.


Tags:   , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Ontwerp door: Taglounge