Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Abram van Rijckevorselweg Oost

Maatregelen
Op de kruispunten met de Slotlaan/Schenkelse Dreef en Rivierweg/Kanaalweg worden de rechtdoorgaande rijstroken op de Abram van Rijckevorselweg verdubbeld. Daarnaast worden de opstelstroken verlengd. Ook het wegvak Abram van Rijckevorselweg tussen de Slotlaan/Schenkelse Dreef en het Capelseplein zal een metamorfose ondergaan. De rijstrook richting Rotterdam wordt op de huidige ongebruikte asfaltstrook aangelegd waardoor het mogelijk is om het gehele wegvak van een middenberm te voorzien.

Naast de verkeerskundige maatregelen zoals hierboven beschreven worden ook de verkeerslichten op de drie kruispunten vervangen.

Maatregelen

Kruispunt Abram van Rijckevorselweg/Rivierweg/Kanaalweg
Links de huidige situatie en rechts de toekomstige situatie met verdubbelde rijstroken rechtdoor en verlengde opstelstrook.

Kruispunt Abram van Rijckevorselweg/Schenkelsedreef/Slotlaan
Links de huidige situatie en rechts de toekomstige situatie met verdubbelde rijstroken waarbij gebruik wordt gemaakt van de ongebruikte asfaltstrook richting Rotterdam. In de middenberm komen bomen.

Verkeersveiligheid Capelseweg/Kanaalweg
Bij het kruispunt Capelseweg – Kanaalweg verbetert de verkeersveiligheid. In de nieuwe situatie kunnen fietsers zich beter opstellen bij de verkeerslichten. Links de huidige en rechts de toekomstige situatie.

Werkzaamheden november 2013- februari 2014
Om de verkeerskundige aanpassingen op deze weg mogelijk te maken, is het noodzakelijk om bij de kruisingen Schenkelsedreef/Slotlaan en Rivierweg/Kanaalweg de wegbermen geschikt te maken voor het aanbrengen van verhardingen Deze maand is gestart met het aanbrengen van damwanden en voorbelasting (zand). Vanaf het einde van het tweede kwartaal 2014 wordt er gewerkt aan de verharding en de verkeersregelinstallatie. 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan het verkeer in twee rijrichtingen gewoon gebruik blijven maken van de Abram van Rijckevorselweg. Er worden wel de volgende verkeersmaatregelen getroffen:

Rijstroken worden versmald
Snelheid wordt teruggebracht naar 30 km/uur

Werkzaamheden augustus en september 2014
In augustus en september 2014 worden een aantal knelpunten aangepakt.. De Abram van Rijckevorselweg wordt de eerste 2 weken van september helemaal afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid. De weg is niet de hele periode afgesloten. Ook als het verkeer er wel gebruik van kan maken, is er enige hinder. Het advies voor weggebruikers is om in augustus en september als het even kan, een andere route te kiezen. Weggebruikers worden met vooraankondigingsborden langs het wegvak geïnformeerd.

Aanvullende informatie
Presentatie_Infra_maatregelen.pdf (3.3MB)
Definitief_ontwerp_wegvak_Capelseplein_Slotlaan.pdf (880.2KB)
Definitief_ontwerp_kruispunt_Capelseweg_Bermweg_Kanaalweg.pdf (766.4KB)
Definitief_ontwerp_kruispunt_Abram_van_Rijckevorselweg_Slotlaan_Schenkelsedreef.pdf (1MB)
Definitief_ontwerp_kruispunt_Abram_van_Rijckevorselweg_Rivierweg_Kanaalweg.pdf (1.1MB)

Ontwerp door: Taglounge