Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Geen noodzaak meer voor autoveer Stormpolder - IJsselmonde  

vrijdag, 22 november 2013 13:12 by sottje

Een formele terugkoppeling inzake het autoveer Stormpolder – IJsselmonde, de studie waar De Verkeersonderneming in de achterliggende periode regelmatig contact over heeft gehad met de gemeentes.

Uit de studie bleek dat er zijn geen nautische belemmeringen zijn, in ieder geval geen aandachtspunten die niet oplosbaar zijn. Ook zijn op beide oevers geen belemmeringen op ruimtelijk, milieu en verkeerskundig gebied voor de beoogde aanlandingsplekken.

De “dikte” van de vervoersstroom is natuurlijk prijsafhankelijk. In de spits lijkt er afdoende potentie, al zal dit fluctueren. Buiten de spits is er nauwelijks potentie. Om een serieus alternatief te zijn, is het varen met 2 veren (in de spits) noodzakelijk. De nabijheid van vaste oeververbinding maakt de vervoerpotentie onzeker: automobilisten kunnen op het laatste moment besluiten een alternatieve route te kiezen.

Belangrijkst struikelblok is de exploitatie: er moet structureel hoe dan ook een fors bedrag op jaarbasis bij, een bedrag dat bovenop de investeringen in infrastructuur komt. Dit was geen verrassing, maar het onderzoek heeft dit expliciet gemaakt. Vraag is hoe een dergelijke investering zich verhoudt tot het oplossend vermogen van de spits, en dus gerechtvaardigd is.

Het onderzoek naar een autoveerverbinding maakte daarom onderdeel uit van een breder onderzoekspakket, genaamd “mandje Krimpen”. Naast het veer voerden wij tegelijk onderzoeken uit naar optimalisatie van de Algera-route (herinrichting kruispunten, verbeteren verkeerlichtinstallatie enz.), een P&R in de gemeente Krimpen, een fiets/voet veer Capelle-Krimpen en de haalbaarheid van wat wij noemen marktgerichte mobiliteitsdiensten (commerciële alternatieven voor vervoer).

De opbrengsten van deze andere onderzoeken zijn bij elkaar opgeteld dusdanig positief, dat de noodzaak voor een autoveer de komende jaren niet meer aan de orde is. Dit is inmiddels formeel besloten.


Actions:   E-mail | Permalink |

Reacties
Ontwerp door: Taglounge