Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Iedereen wil wel iets van de Algerabrug  

zondag, 15 februari 2015 15:02 by sottje

2 weken geleden ben ik op bezoek geweest bij de initiatiefnemer van het burgerinitiatief ‘Brug omlaag in spits’ in Boskoop om te kijken hoe zij de zaken aanpakken. Waar bij ons de brug dicht blijft in de spits, gaat deze in boskoop voor elk schip open. En met de komst de Alphense containerterminal Alpherium is het aantal schepen alleen maar toegenomen. Zij hebben 1250 handtekeningen verzameld en het burgerinitiatief voorgelegd aan de provincie. Ook de Algerabrug krijgt meer en meer met deze containerschepen te maken.


bron: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

Op 5 februari was er in de gemeente Krimpen aan den IJssel een informatieve commissie vergadering waarin er werd ingegaan op de raadsinformatiebrief openingstijden brug en de schriftelijke vragen van de PVDA en Stem van Krimpen" naar aanleiding van deze brief.

Tijdens de vergadering werd geconstateerd dat het laten vervallen van de brugopening van 15:50 tijdens de zomerperiode en het terugbrengen tot één opening in plaats van twee in dezelfde periode allerminst zeker is. Het betreft vooralsnog slechts een onderzoek. Het is nog wachten op de uitkomst van dit onderzoek.

Stem van Krimpen en de VVD vroegen zich af of Rijkswaterstaat wel doordrongen is van de economische schade. Nieuwe verkeersintensiteit metingen zijn gewenst. Ook wat betreft de verwachting naar de toekomst toe om Rijkswaterstaat de urgentie in te laten zien. De PVDA heeft terecht geconstateerd dat de Algerabrug in de zomer tot wel 4 keer vaker open gaat dan andere bruggen op de Staande Mast route. Ook iets wat onderzocht moet worden.

Wat ons terugbrengt bij de Alphense containerterminal. Stem van Krimpen heeft contact gehad met Van Uden. Deze geeft aan dat ze ook graag 's nachts de Algerabrug zouden passeren. Nu kunnen ze pas om 06:00 door de brug waardoor ze de brugopening bij Gouda missen en daar moeten wachten tot 10:27 waardoor ze pas rond 12 uur in Alphen zijn. Door de brug 's nachts te openen ontlasten we de brug overdag en zijn de schepen eerder in Alphen. Het containervervoer over water zal alleen maar verder toenemen. Rijkswaterstaat roept ondertussen weer eens dat er geen geld is.

Al met al is er weer genoeg materiaal in te brengen tijdens het overleg met Rijkswaterstaat op 18 februari. Deze keer niet in goede harmonie, maar met de vuist op tafel.

Update:
Het CDA ziet een complot:


Tags:   , , , ,
Actions:   E-mail | Permalink |

Reacties
Ontwerp door: Taglounge