Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Initiatief uit onverwachte hoek. De Algera Steiger  

maandag, 19 september 2011 13:11 by sottje

U heeft het nog in het AD van 24 augustus jl. kunnen lezen. De brugtijden kunnen niet verder aangepast worden in verband met de staande mastroute. De Algerabrug is er nu eenmaal zowel voor de automobilisten als voor de scheepvaart. Het zou niet reƫel zijn de scheepvaart hierbij uit het oog te verliezen.

Initiatiefnemer Algera Steiger heeft een plan ontwikkeld voor de realisatie van een wacht-steiger c.q. passantensteiger ten behoeve van de pleziervaart nabij de Algera kering te Capelle a/d IJssel.

Bij realisatie van het plan zal ter hoogte van de Ketensedijk een ringvormige steiger verschijnen achter de reeds bestaande wachtsteiger van de Algera sluis. De buitenzijde van deze nieuwe steiger is bestemd voor pleziervaart die wacht op de sluis. De binnenzijde van de steiger zal gefaciliteerd worden ten behoeve van passanten die de voorkeur geven aan een langer verblijf in Gemeente Capelle.

Een aantal voordelen van dit initiatief zijn een omzet stimulans voor winkelcentrum Slotplein, verbondenheid van de Gemeente Capelle aan den IJssel met de Hollandsche IJssel en een betere doorstroming van de beroepsvaart.

Voor de automobilisten ontstaat er ook een voordeel. Door realisatie van een separate steiger voor de pleziervaart, wordt de wachtcapaciteit voor deze categorie schepen aanzienlijk uitgebreid. Hierdoor is het mogelijk, het aantal brugopeningen terug te brengen hetgeen de doorstroming van het autoverkeer over de Algerabrug een gunstige stimulans biedt.

In de bijlages treft u de details van het plan aan.


Persbericht - september 2011.docx (19.4KB)Ketensedijk Algera Steiger IMPRESSIE A4-formaat.pdf (363.5KB)

Actions:   E-mail | Permalink |

Reacties
Ontwerp door: Taglounge