Place sticky footer content here.

Algeracorridor

‘Leefbaar’, ‘Stem’ en actiegroep willen politiek draagvlak voor tweede oeververbinding  

vrijdag, 24 augustus 2012 11:12 by sottje

Terwijl de inwoners van Krimpen gezamelijk ideeen verzamelen voor de 1000 van de Algera is ook de lokale politiek zich ook aan het roeren. Leefbaar Krimpen en Stem van Krimpen hebben samen met actiegroep ‘Een tweede brug erbij nu’ een discussieavond georganiseerd.

De organisatoren ijveren voor een breed gedragen standpunt over een toekomstige tweede oeververbinding. Leefbaar Krimpen, Stem van Krimpen en de actiegroep ‘Een tweede brug erbij nu’ onderschrijven de inspanningen van de 1000 van de Algera, maar zijn van mening dat deze maatregelen naar de toekomst toe onvoldoende soelaas bieden: het verkeersaanbod zal blijven groeien, de creatieve oplossingen zullen een beperkte invloed hebben en ook de Algerabrug zelf is ‘bejaard’ en vormt dus een steeds groter risico.

Partijen en actiegroep vinden dat moet worden gestreefd naar een tweede oeververbinding. Daarvoor is breed gedragen politieke steun nodig – te beginnen in Krimpen aan den IJssel, maar óók in buurgemeente Capelle aan den IJssel. Zij realiseren zich dat een tweede oeververbinding nog jaren op zich zal laten wachten, maar weten tegelijker tijd dat infrastructurele projecten in Nederland veel tijd vergen. 
Met het vergaren van voldoende politieke steun willen beide lokale politieke groeperingen en de actiegroep ook gehoor geven aan een oproep van commissaris van de Koningin Jan Franssen. Hij heeft eerder dit jaar tijdens een werkbezoek aan Krimpen aangedrongen op een gemeenschappelijke visie van Krimpen en Capelle op de verkeersproblematiek.

De discussieavond op 5 september is bedoeld om helderheid te verschaffen over de plaatselijk politieke standpunten over de Algerabrug. De organisatoren hopen dat de avond een aanzet oplevert voor een afgewogen standpuntbepaling door de Krimpense gemeenteraad.
De discussieavond op 5 september vindt plaats in ontmoetingscentrum De Tuyter (Nachtegaalstraat 8, Krimpen aan den IJssel). De bijeenkomst begint om 20.00 uur, de toegang is gratis.


Actions:   E-mail | Permalink |

Reacties
Ontwerp door: Taglounge