Place sticky footer content here.

Algeracorridor

Voldoende aanknopingspunten voor vervolgdiscussie toekomst Algerabrug  

donderdag, 6 september 2012 11:12 by sottje

De organisatoren van de discussieavond over de een 2e oeververbinding en de toekomst van de Algerabrug toonden zich zeer tevreden over de grote opkomst voor de discussiebijeenkomst, maar constateerden ook dat te veel Krimpense raadsfracties verstek hadden laten gaan.

Het is veelzeggend dat sommige raadsfracties uit Capelle wél waren vertegenwoordigd, maar hun collega’s uit Krimpen niet.

Partijen Leefbaar Krimpen en Stem van Krimpen en de actiegroep ‘Een tweede brug erbij nu’ vinden dat moet worden gestreefd naar een tweede oeververbinding. Daarvoor is breed gedragen politieke steun nodig – te beginnen in Krimpen aan den IJssel, maar óók in buurgemeenten. Zij realiseren zich dat een tweede oeververbinding nog jaren op zich zal laten wachten, maar weten tegelijkertijd dat infrastructurele projecten in Nederland veel tijd vergen.

Met het vergaren van voldoende politieke steun wilden beide lokale politieke groeperingen en de actiegroep ook gehoor geven aan een oproep van commissaris van de Koningin Jan Franssen. Hij heeft eerder dit jaar tijdens een werkbezoek aan Krimpen aangedrongen op een gemeenschappelijke regionale visie van Krimpen op de verkeersproblematiek.

De eerste discussieavond was bedoeld om helderheid te verschaffen over de plaatselijk politieke standpunten over de Algerabrug. Die opzet is door de afwezigheid van verschillende partijen deels geslaagd, maar de bijdragen van partijen buiten Krimpen hebben de organisatoren voldoende aanknopingspunten geboden voor een vervolgdiscussie.


Actions:   E-mail | Permalink |

Reacties
Ontwerp door: Taglounge